PURCHASING ITEMS


Subcategory
Code
Item Code Item Description
FB02 FB000001 F&B establishment / Restaurant
FB02 FB000002 Catering services (halal food)
FB02 FB000010 Cafeteria / Canteen
FB02 FB000015 Catering services (non-halal food)
FB02 FB000020 Mobile food services (food served from motorised vehicles)